Je pouze jediná cesta a tou je OSN

Rád bych tuto myšlenku vyjádřil v Organizaci spojených národů ne pro demokracii ne pro komunismus ne pro monarchii a další, ale pro celý svět a dal lidstvu cíl a vizi jisté budoucnosti.